Mallonga  priskribo


La lernejo La Grande Ourse estas asocio sen profita celo. Ĝi kreiĝis en 1983 en La Chaux-de-Fonds. Ĝi havas klasojn de elementa kaj meza gradoj, sen apartaj sekcioj.

La lernejon kunadministras la gepatroj, la instruistoj, kaj la lernantoj. Decidpovaj estas la "Monata ĝenerala asembleo", en kiu troviĝas la gepatroj kaj la instruistoj, kaj la "Lerneja konsilio", kun la lernantoj kaj la instruistoj. Pri la daŭra prizorgado de la pedagogia koncepto respondecas la instruista teamo.

La lerneja kotizo estas proporcia kun la gepatraj enspezoj.

La limnombro de lokoj estas 24 lernantoj. Ili estas de 6 ĝis 16 jaroj, en du 12-opaj grupoj.

La pedagogiaj kaj edukaj principoj de la lernejo estas jenaj:

La programoj:

En la ilaj fakoj, la programoj samnivelas kun la oficialaj.

En la aliaj fakoj, la programo de La Grande Ourse estas ligita kun la traktataj ĉef-temoj.

Instruado estas dulingva por la germanlingvaj lernantoj (germana-franca).

La Grande Ourse akceptas lernantojn kiuj kapablas normale transiri lernojarojn.

Du aŭ tri lokoj estas rezervitaj por infanoj kun gravaj lernejaj malfacilaĵoj (pli ol unujara malfruo).

 


Ĉiuj rajtoj rezervitaj © 2001  La Grande Ourse