N o v a ĵ o j   2 0 0 2- 2 0 0 3 
La aktuala vivo de nia lernejo...


La plej novaj informoj aperas ĉi-tie,
 je la supro de la paĝo.
..

Junio 2003

            

Lernojarfina spektaklo
(Pli detala bildrakonto sekvos baldaŭ)

 

02-06.06.2003. Bivako en La Cernie
Por havi detalojn, klaku al la foto!

Majo 2003

Pretiĝas la marionet-pupoj por la festtaga teatro.


Kadre de la projekto pri Eŭropo de Grupo II, interesa prezento de Portugalio kun admirindaj bildoj fare de la portugala Virginia Grosjean.

Sporttago per bicikloj

La Chaux-de-Fonds

Mont Soleil /Sunmonto/

La Chaux-de-Fonds

 

En la grupo II-III ĉiuj diligente lernas kiel uzi diverstipajn teks-farbilojn kaj gladilon.

La bonan rezulton respegulas iliaj propraj, memfaritaj T-ĉemizoj.

      

Diversaj aktivecoj por plibeligi nian ĝardenon

 

Aprilo 2003

Finpretiĝis la desegnoj por la konkursoj
"Danco kaj/aŭ Muziko" kaj "Daŭra Disvolviĝo".
Sukceson!!!

 

 

La sporttago ĉi-foje - laŭ la deziro de la gelernantoj - estis tuttaga marŝo laŭ la rivero Doubs.

Por havi detalojn, klaku al la foto!

 

En la grupo de la grandaj oni multe aprezas la lecionojn pri filozofio. Nia temo pri la antikva Grekio memkompreneble altiris nian atenton al tri demandoj faritaj de Sokrato, Platono kaj de Aristotelo :
    "Kio estas homo?" 
    "Ĉu la blankhara Sokrato estas la sama
           kiel la nigrahara Sokrato?" 

    "Kio estas amiko?" 

 

 

 

Nia nova "panelo de filozofio" pleniĝis je personaj pripensoj kaj je pentraĵoj por ilustri ilin.

 

Marto 2003

Aperas la unuaj burĝonoj sur la kabano farita el vivantaj salikoj, plantitaj en novembro (vidu la aktualaĵojn de tiu monato).

 

 

 

Kiam ĝi atingos la luksan aspekton de la maketoj realigitaj ĉi-aŭtune?

 

   
Nova aktiveco en Esperanto ĉe la pli junaj: nia instruisto estas samtempe ankaŭ desegnisto, ŝi organizas plurajn grafismajn okupiĝojn. Esperanto iĝis la ĉeflingvo en nia pentraĵ-metiejo!
Emociiga vizito de nia iama lernantino, Emmanuelle Tissot-Kanani kaj ŝia albana edzo kadre de la projekto pri Eŭropo de Grupo II. Projekcio de mirindaj fotoj de Albanio kun tutanimaj komentarioj ambaŭflanke.

 

Februaro 2003

Sporta monato:

Ĉiusemajne unu tuta tago sur la tute proksimaj neĝkovritaj kurejoj. Tio jes ja, ke ebligas "sanktajn progresojn"!

Dum la enlernejaj tagoj la laboro daŭre estas tre aktiva: La pli junaj okupiĝas pri la landoj de Eŭropo, kaj la pli grandaj vojaĝas kun Uliso (Odiseo) dum la semajnoj specialigitaj pri la antikvaj grekoj.

Admirinde, sed ankaŭ vivo plena je indignoj, precipe rilate la situacion de la virinoj en la epoko de Periklo. Tute ne estas facile kompreni...

 

Januaro 2003

La neĝo revenis: estas festo!

Nia kabano baldaŭ igluiĝos…

La lasta ĉi-sezona vizito de parenco en lia laborloko okazis ĉe sinjoro Marc Bloch, kiu parolis al ni pri la itinero, kiu kondukis lin de sia pasio por la kinarto ĝis la transpreno de "La Semeuse", kiu estas familia entrepreno de kafo-brunumado, kreita de sia avo en 1900: profesia vojo, vivhistorio, pasio por profesio, kiu pretendas diversajn kompetentecojn, kiel evidente komerc- kaj komunikad-sensoj. Aktiveco, kiu permesas al sinjoro Bloch doni liberan fluon al sia kreemo, en kiu li povas apliki siajn personajn valorojn, kiujn li klarigas al la gelernantoj en tre vigla maniero. Niaj gejunuloj inundis lin per la plej diversaj demandoj, kio estis nova pruvo, ke en ilia aĝo estas tre gravaj la kontaktoj kun la profesioj.

Ni ekkonis ankaŭ sinjoron Yves Huguenin, kiu estas tre juna homo, havanta grandajn respondecojn en la entrepreno. Estis li, kiu vizitigis ĝin al ni vidonte filmon pri la kaf-komercado, kaj unu alian belegan pri la kreado de tre mirinda aŭtomato, farita por La Semeuse, okaze de ĝia centa datreveno.

 

 

Decembro 2002

Ĉi-jare neniu vintra spektaklo, la instruistroj kaj la gelernantoj laŭ unu nia malnova kutimo festis kune la lastan tagon de la trimestro per vespero en mistera kaj bela arbara atmosfero de Pré-Vert, ĉirkaŭ kabana kameno kaj en la tenebro de la najbara arbaro.

Fine de la trimestro ni povis ĝui belan ekspozicion kaj prezentadon de la grupoj II kaj III pri siaj mem-elektitaj temoj, kiujn la infanoj prezentis tre lerte en Esperanto kun projekciitaj, belaj desegnaĵoj. Ili aliris siajn temojn ankaŭ de scienca kaj ankaŭ de propra vidpunktoj pere de bildoj, bildstrioj kaj mem-verkitaj rakontetoj.
Ni povis sekvi fantaziajn travivaĵojn de eksterteranoj alvenintaj el la universo, prezentitajn helpe de kolora bildstrio.
Multaj interesaj faktoj aŭdiĝis pri tigroj kaj tigridoj, kiel ekzemple: kiom da monatoj tigridoj estas en la ventro de la patrino kaj kiom longe ili restas kune post la naskiĝo de la idoj. Ni eksciis de kie devenas kanarioj, kaj kio povus okazi, se ili flugus tro longe.
Interesa kaj samtempe tre amuza estis la historio pri la vivo en la dezerto, kiom ruze la homoj uzas la talenton de la simioj por trovi akvon en lokoj, kie oni apenaŭ povus imagi ĝian ekziston.
Ĉiuj infanoj, eĉ la komencantoj prezentis siajn temojn en bon-nivela Esperanto, uzante jam poseditajn vortprovizojn kaj lerninte multajn novajn, bezonitajn esprimojn. La prezentadon spektis ĉiuj tri grupoj.

 

La 6-a de decembro, la tria vizito de iu parenco ĉe lia laborloko: Christian Joray, pedelo bonvenigis nin en la Universitato de Neuchâtel. Li vizitigis al ni la historian konstruaĵon, la klasĉambrojn, la aŭditorion, la ĉambron de la profesoroj. Ni admiris la portretojn de la iamaj direktoroj, la ceremoniajn vestaĵojn, la arkitekturon de la konstruaĵo.

Sinjoro Joray klarigis al ni la strukturon de la universitato kaj sian propran laboron, kiu estas tre diversflanka kaj grava por la ĝenerala logistiko. Ekde la farendaĵoj de poŝtisto - kun preskaŭ mil leteroj, kiuj ĉiutage iras al la tuta mondo - ĝis la farendaĵoj por akcepti reprezentantojn de la federala konsilio, lia laboro entenas ankaŭ la superrigardon de diversaj laboroj, translokiĝoj kaj labor-kunordigon de aliaj personoj. Sinjoro Joray parolis al ni ankaŭ pri sia profesia vojo, kiu kondukis lin de la teknika altlernejo al sia aktuala laboro. La vizito agrable finiĝis per maĝaĵeto okaze de Sankta Nikolao kaj per la vizito de la tre moderna filologia fakultato kun sia 180'000 voluma biblioteko.

 

 

Novembro 2002

Zybull Masson venis por paroli al ni pri Children Welfare Center, kiu estas orfejo ekfunkcianta antaŭ kelkaj jaroj en Katmandou pere de nepalanino, sinjorino Rupa kaj de ŝiaj du filinoj. Tio estis okazo aŭskulti veran atestanton pri la kondiĉoj de la surstrate forlasitaj nepalaj infanoj kaj pri la kuraĝa entrepreno de la helpantoj.

 

Nia temo, titolita "Mia laboro", alportis la grupon de la pli grandaj al la laborlokoj de kelkaj parencoj, kaj kadre de tiu temo ni estis bonvenigitaj la 14-an de novembro pere de Josiane Lapalus, flegistino en la instituto "La Résidence", kiu gastigas la aĝajn personojn de la urbo Le Locle. Josiane detale parolis pri la vivo en "La Résidence" kaj aparte pri la laboro de flegistinoj. Ŝi klarigis al ni siajn paŝojn kaj la lernejajn kaj la profesiajn.

Ni ĉuj estis tre ravitaj de la alvokiĝo de Josiane kaj de la maniero en kiu ŝi parolis. Nia vizito estis belege preparita kaj niaj gelernantoj havis la ŝancon povi diskuti same kun la grupgvidantino kiel kun kvar pensiuloj de la instituto, kiuj donis al ni siajn opiniojn pri la rolo kaj pri la graveco de la flegistinoj en ilia aktuala vivo.

 

 

 

 

Nia dua vizito okazis en la fabriko, markita ODM, en La Chaux-de-Fonds, kie bonvenigis nin Onofrio De Marinis, fondinto kaj aktuala direktoro de tiu ĉi familia entrepreno.

Kun la plej granda interesiĝo ni ekkonis profesian, originalan kaj speciale sukcesan vivovojon. Ankaŭ la maŝinoj kaj la produktoj de ODM estis novaj malkovroj: etaj pecetoj por la horloĝ-produktado, miniaturigitaj pecetoj por la kuracado.

Sinjoro De Marinis en vigle vivanta maniero priskribis al ni la malfacilaĵojn, la respondecojn kaj la plezurojn de sia laboro.

Li parolis al ni ankaŭ pri sia granda pasio por la futbalo, kadre de kiu li rolas kiel juĝisto dum la grandaj matĉoj, famaj en Italio

 

Ni konstruis kabanon el vivantaj salikoj sude de la domo. Multe helpis nin Dieter Jenzer, specialisto, kiu klarigis la principojn al la gelernantoj antaŭ ol ili ekkonstruis siajn maketojn.


 

 
   
La definitivaj planoj estis elektitaj demokratie de la gelernantoj. La aranĝado de la tereno, la plantado kaj la faskigo de la salikoj estis realigitaj en la grizo kaj koto dum sufiĉe pluvaj semajnoj.

Oktobro 2002

Aperis la unuaj glacioj: subite niaj kestoj kun la geranioj de ekstere iris internen. Iomete estas preskaŭ kiel se la somero venintus kun ni en la klason por pasigi tie la vintron...

 

Ni komencas nian novan temon, kies titolo estas: "Mia laboro". Ĝis Pasko la grupo de la grandaj dediĉas sian tempon al la mem-analizo de sia laboro kaj de lern-strategioj. Ni parolas ankaŭ pri la profesia laboro de la gepatroj (surloke), pri la kategorioj de la profesioj kaj pri la salajroj, pri la kondiĉ-diferencoj inter la viroj kaj la virinoj.

La gelernantoj de du grupoj elektas temojn pri personaj serĉlaboroj. Iliaj interesiĝoj estas tre diversaj. Kelkaj ekzemploj: ŝtonoj, fosilioj, koloroj, laboro de kostumistino, akrido, serpento, …

Septembro 2002

Sukceso de nia sponsorita Maratono: la gelernantoj kaj la parencoj trovis kune pli ol 600 sponsoremulojn, kiuj konsentis subteni nian lernejon sponsorante la konkursantojn. La Grandan Tagon ĉiuj persiste kuris por plenumi kiel eble pli da cirkloj. La plej junaj ĉi-jare estis speciale dinamikaj, ili multe malgrandigis la distanc-diferencon, kiu ĝenerale estas inter la grandaj kaj malgrandaj.
Vizito de fotisto kaj de ĵurnalisto de la magazino "L'Illustré", kiu preparis artikolon pri nia lernejo, por pliriĉigi dosieron pri la privata instruado en la franca parto de Svislando. La artikolo estas tre laŭda, la fotoj fantastikaj sed ni ne ŝatas roli kiel ekzemplo en artikolo, kiu preferigas privatajn lernejojn al la publikaj. La Grande Ourse havas la statuton de privata lernejo malgraŭvole (ĉar en Svislando ne ekzistas alia alternativo, kiel ekzemple libera publika lernejo kiel en aliaj landoj).

Unu semajna marŝtendumo inter la lagoj Joux kaj Léman. Ni ekis de la vilaĝo Le Pont por alveni al la vilaĝo Buchillon: inter la plaĝoj, montaroj, riveroj kaj vinberejoj estis tramarŝita belega landparto.

La tuta tuto, de la ekiro ĝis la fina alveno donis bonan okazon al granda laboro en geografio,matematiko, franca lingvo, desegnado ... kaj kompreneble ankaŭ en Esperanto.

Lernjara komenco 2002


Nia lernejo komencas sian 20-an lernojaron. Antaŭvideblas bela naskiĝtago en aŭgusto 2003!
La grupoj estas kompletaj. Ni akceptas kvar novajn gelernantojn en la grupo de la malgranduloj. La instruistaro ne sanĝiĝis, krom la ĉeesto de aprecita invitito, temas pri Monika Molnar, esperantista instruistino el Hungario, kiu partoprenos nian marŝtendumon kaj gvidos la esperanto-kursojn ĝis Kristnasko.

La tradicia lernjar-malferma marŝtendumo malfruas unu semajnon pro malbonaj veter-kondiĉoj. Ni faras aktive la preparojn lerneje kun atlaso, mapoj, mezuriloj kaj kalkulmaŝinoj.

 

La lernjaro 2001-2002

La lernjaro 2000-2001

 


ĉiuj rajtoj rezervitaj © 2002-2003 La Grande Ourse