Lernjaro 2001-2002

 

N o v a ĵ o j   2 0 0 1- 2 0 0 2 
La aktuala vivo de nia lernejo...


La plej novaj informoj aperas ĉi-tie,
 je la supro de la paĝo...

Julio 2002

Estas ĝoja festo pro la fino de la lernjaro. Sukceso por nia spektaklo, Gwendoline, la scivolemulino.

Ni adiaŭas al la kvar gelernantoj, kiuj ĵus finis sian laboron kun ni kaj forflugos baldaŭ.

 

 

Gwendoline malkovras la lunon tra la lorno de Galileo

 

Junio 2002

Ni pretigas teatran kaj muzikan spektaklon por nia finjarfesto. Temas nature pri nia Centra temo "La sciencistinoj kaj sciencistoj". La titolo estas "Gwendoline, la curieuse" (Gwendoline, la scivolemulino).

 

 

 

 

 

 

Tago ĉe la Lago Neuchâtel: instruas ekslernanto, ĉampiono de velbreto.

 

 

Kadre de nia Centra temo, ni foriras por unu malkovra kaj sporta semajno apud la vilaĝo Romainmôtier. La esploro de plantaro kaj bestoj, kiuj vivas ĉirkaŭ ni, interesegas la plej multajn.

 

Floroj, insektoj, lacertoj kaj papilioj estas analizataj je ĉiuj detaloj.

 

La birdoj ne permesas proksimege ilin alpaŝi, sed estas eble insidigi grilojn dum kelkaj horoj. Ankaŭ la vizito de la gigantaj kaj belegaj grotoj de Vallorbe estas ŝatata.

 

 

 

 

Honoriga vizito de Sinjoro Renato Corsetti, prezidanto de UEA, kun Sinjoro Bruno Graf, prezidanto de SES (Svisa Esperantista Societo). La ekzameno estas sukcesa : unu horo de preskaŭ senerara kaj afablega interŝanĝo inter niaj junaj gelernantoj kaj la prezidanto.

Sabaton, la 15-an de junio, la sama grupo prezentas etan spektaklon enkonduke al la prelego de Sinjoro Corsetti en la urba biblioteko kaj CDELI. Rimarkinde: estas la dua fojo, kiam prezidanto de UEA vizitas nian urbon.

Majo 2002

Du matenojn la plej junaj okupiĝas pri ĝardenaj laboroj kaj pri pretigo de spektakleto por la antaŭvidita vizito de Renato Corsetti en junio.

Staĝojn kaj ekzamenon (sukcesajn) travivas la finantaj gelernantoj. La plej grandaj lernantoj multparolas pri Galileo, Newton, kaj pri la homaj kaj sociaj problemoj fontantaj el la scienca esploro.

 

Aprilo 2002

Dua trimestro pri la temo "La esploristinoj kaj la esploristoj". La programo ĝis la fino de junio estos: "La esploristoj en historio". Ni eklaboras pri la antika Grekio, ĉefe pri Arkimedo kaj Eratosteno. Sekvos Galileo kaj Newton.

Estas ankaŭ interŝanĝa periodo kun la pedagogia altlernejo de nia regiono. Ni akceptas du staĝulojn de la fina lernjaro.

Ni estas ankaŭ invititaj por priskribi nian lernmanieron al la mezlernejaj
instruistoj.

 

Marto 2002 :

Ni havas viziton de Monika Molnar, hungara instruistino, ŝi prezentas sian landon al la plej junaj gelernantoj. Monika ne parolas france... ne estas problemo: ni ĉiuj parolas esperante ! Interesa kaj vigla mateno !
 

La serĉlaboroj estas finotaj. La eksperimentoj bone antaŭeniris. La rezultoj instigas nun al profundaj pripensadoj por esti redaktataj

Februaro 2002  

Niaj gelernantoj sin ĵetas en individuajn serĉadojn: pulioj, kalko, koloroj, statiko, ŝaŭmeroj, floseco, flugeco, ombroj... dudeko da diversaj temoj kaj granda laboro por ĉiuj!

 

Januaro 2002

Nova ĉeftemo pri la scienca serĉado nomita "La esploristinoj kaj la esploristoj". Ni ektraktas la unuan etapon : kiel trakonduki sciencan eksploron. Inspire de unu inter la temoj proponitaj de la programo "La main à la pâte" (mano en pasto) lanĉita de la fizikisto George Charpak en Francio, ni ekidentigas sesdekon da glasbokaletoj plenaj je diversaj misteregaj blankaj pulveroj. Ni lernas hipotezi kaj pruvadi per ruzaj eksperimentoj.

Decembro 2001:

Vespere dum la frostega solstico de la 20-a de decembro ni kreas eksteran teatraĵon sur la monto Pouillerel super nia urbo. Temas pri malvarmo, timo, nokto, steloj, lumo kaj fajro. La intrigo estas alportita per "Le conte de Charlotte" (la fabelo de Charlotte). Kreis ĝin kaj teatras la grupo de la plej junaj gelernantoj. La plej aĝaj aperas laŭlonge per poemoj, kiujn ili skribis pri la samaj temoj.

 

Por fintrakti la interes-temon pri la farado de bildoj, la lernantoj kreadas bild-romanojn en 5 diversaj lingvoj.

Novembro 2001:

La lernantoj, kiuj pretiĝas por iri al la Liceo, eklernas la hispanan lingvon.

 

Ne atendita sed tre bonvena vizito de Julien Helbling, eks-lernanto, kiu rakontas al ni sian plurmonatan vojaĝon tra Aŭstralio.

Vizito de Emilie Baumgartner, plia eks-lernantino, kiu nun studas nutraĵsciencon. Tiel ni malkovras, kio estas taŭga por manĝi!

Oktobro 2001:

Multfaka interes-temo pri la farado de bildoj, tra fotoj.

 

Septembro 2001:

Laŭ la tradicio, ni komencis la novan jaron per piedumado, laŭvoje de la "Jura"-montopintoj. Ni iris de Chambrelien ĝis Vallorbe.

 

Ni haltis unu tagon ĉe la fromaĝejo de La Grandsonnaz, kie ni estis ege bonvenigitaj de la fromaĝo-majstro.

Por lin danki, ni helpis en ligno-stokado kaj paperflor-farado. La paperfloroj utilos je la baldaŭa festa submontiĝo.

Lernjaro 2000- 2001

ĉiuj rajtoj rezervitaj © 2001-2002 La Grande Ourse